Løsninger til sikkerhedsopmærkning i føde- og drikkevarebranchen

Food & beverage industry

Føde- og drikkevarebranchen står for næsten 24 % af alle skader under produktion ifølge Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU OSHA). At øge arbejdspladsens sikkerhed og overholdelse af sikkerhedslovgivning er af højeste prioritet i føde- og drikkevarebranchen, selvom fødevaresikkerheden altid kommer først. Nu kan disse to prioriteter gå hånd i hånd takket være Bradys store udvalg af løsninger til sikkerhedsopmærkning til industriel brug med lav risiko for kontaminering.

Få bedre fødevaresikkerhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Med vores opmærknings- og sikkerhedsløsninger til industriel brug kan føde- og drikkevareproducenter forhindre mange ulykker på arbejdspladsen. Der fås skilte , som advarer medarbejderne om farer og informerer dem om det personlige sikkerhedsudstyr, de skal bruge. Med gulvopmærkning kan trafik fra gående og køretøjer organiseres i separate og mere sikre trafikbaner, under vedligeholdelse kan objekter, der bevæges, og ventiler låses vha. lockout/tagout, og det kan forhindres, at udslip spredes over arbejdsgulvet, vha. løsninger til udslipskontrol.

Vi udvikler og tilbyder en række løsninger til sikkerhedsopmærkning med lav risiko for kontaminering, inklusive:

  • ToughWash-skilte og -labels, som kan holde til at blive vasket af: Mørner ikke, når de udsættes for rengøringsmidler eller højtryk, og der fås også en ToughWash-version, som registreres i metaldetektorer som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
  • Selvklæbende rørmærker: Sidder tæt fast på et bredt udvalg af røroverflader for at undgå bakteriel kontaminering
  • Udslipskontrol: Lavet af smelteblæst polypropylen med lav fnugning af hensyn til fødevaresikkerheden
  • Lockout/Tagout: Fastlås objekter, som bevæges, og ventiler for at beskytte medarbejderne, indtil vedligeholdelsen er gennemført
  • Gulvopmærkning: Separer trafik fra gående og køretøjer på lageret for at øge arbejdspladsens sikkerhed
  • Statusopmærkning af udstyr: Tydelig visning af, hvilket udstyr der er blevet vurderet som sikkert at bruge efter inspektion
  • Logistikopmærkning: Der kan bruges et bredt udvalg af tal og bogstaver til at øge lagerets effektivitet
ToughWash sign

ToughWash-skilte

ToughWash tag

Lockout / Tagout

ToughStripe floor marking

Gulvopmærkning

Pipe marker water supply

Rørmærker

ChemTag

Statusopmærkning af udstyr

Warehouse identification

Logistikopmærkning

Distributørpartnere

Med Brady kan du identificere og beskytte mennesker, produkter og lokaliteter vha. effektive labels, industriprintere, software, sikkerheds- og facilitetsopmærkning, udslipskontrol, lockout/tagout-løsninger og meget mere.Brady hjælper dig med at skabe og vedligeholde et mere sikkert arbejdsmiljø og overholde regulativer og standarder. Vores effektive materialer opmærker tydeligt produkter, komponenter og andre aktiver, selv under de mest ekstreme forhold.


Det faktiske produkt kan afvige fra billedet på hjemmesiden.
At tilbyde en række opmærkningsløsninger & services i Europa og resten af verden.