Information om REACH

INTRODUKTION OG BRADYS POLITIK

I juni 2007 trådte den europæiske forordning 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) i kraft. Formålet med forordningen er at beskytte menneskers helbred og miljøet mod de risici, der opstår i forbindelse med brug af kemikalier.

To af de primære forpligtelser i henhold til REACH er:

  1. Registrering af alle stoffer (i alle deres former), som sendes på markedet i EU, samt
  2. Formidling af viden om særligt problematiske stoffer (SVHC – Substances of Very High Concern), som findes i produkter, der sendes på markedet i EU.

1.1 REGISTRERINGSPLIGT

Alle stoffer i mængder på 1 ton eller derover om året skal registreres. Afhængigt af mængderne og risikoniveauet ved stofferne skulle dette finde sted i 2010, 2013 eller 2018 og kan omfatte (kostbare) test for at vurdere indvirkningen på menneskers helbred og på miljøet. Stoffer, der allerede fandtes på EU-markedet, skulle forudregistreres inden 1.12.2008 for at kunne forblive på det europæiske marked efter denne dato. Hvis forudregistreringen ikke foretages, skal stofferne trækkes tilbage fra EU-markedet.

Bradys handlinger

Siden denne lovgivning trådte i kraft, har Brady undersøgt de forskellige ansvarsområder og de forskellige roller, virksomheden har i henhold til REACH. I egenskab af importør har vi gennemgået alle de mængder, vi importerer til EU. Da vi ikke har importeret så meget som et ton eller mere af nogen af stofferne, har vi ingen registreringspligt.

1.2. SÆRLIGT PROBLEMATISKE STOFFER (SVHC)

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) vil på baggrund af testresultaterne afgøre, hvorvidt der skal indføres restriktioner for visse stoffer, eller de skal godkendes til visse anvendelsesområder. I dag er der allerede identificeret 168 særligt problematiske stoffer på den seneste kandidatliste fra 17. december 2015 (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp), men flere vil blive tilføjet af ECHA. 3000 stoffer (!) er for øjeblikket ved at blive undersøgt.

Bradys handlinger

Brady er i tæt kontakt med sine forhandlere om at kontrollere efter hver opdatering af kandidatlisten, om et eller flere af de særligt problematiske stoffer findes i de dele og materialer, vi indfører på det europæiske marked. I henhold til REACH er det en pligt at informere kunder om tilstedeværelsen af et særligt problematisk stofs >0,1 % w/w i de produkter, der sælges i Europa.

I tidens løb er 32 af de særligt problematiske stoffer fra kandidatlisten blevet udvalgt til godkendelseslisten (bilag XIV). Disse 32 særligt problematiske stoffer kan ikke sendes på markedet mere efter ”slutdatoen”.

For de særligt problematiske stoffer, der i øjeblikket er på godkendelseslisten, og som findes i vores dele eller materialer, arbejder Brady tæt sammen med sine forhandlere om at omdesigne produkterne til en ”SVHC-fri” version.

http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

BRADYS ORGANISATION

I de seneste år har et helt europæisk team arbejdet på opfølgningen til denne lovgivning. I Europa er der etableret lokale team af REACH-koordinatorer for hvert sted. Disse koordinatorer er i tæt kontakt med leverandørerne om at erhverve de krævede oplysninger om særligt problematiske stoffer og tager sig af feedback til kundeanmodninger. Kontakt din lokale salgs- eller kundeservicerepræsentant, hvis du har specifikke spørgsmål vedrørende vores produkter og REACH.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL:

http://echa.europa.eu/support/qas-support/qas

Hvis du har brug for flere oplysninger ...

Distributørpartnere

Brady Corporation er en international producent og udbyder af komplette løsninger til opmærkning og beskyttelse af mennesker, produkter og steder. Kunderne kan bruge Bradys produkter til at øge sikkerheden for mennesker og produkter, produktiviteten og resultaterne og inkluderer effektive labels, skilte, sikkerhedsenheder, printsystemer og software. Virksomheden blev grundlagt i 1914 og har en forskelligartet kundegruppe inden for elektronik, telekommunikation, produktion, elektrisk, konstruktion, medicin, luftfart og en lang række andre brancher.


Det faktiske produkt kan afvige fra billedet på hjemmesiden.
At tilbyde en række opmærkningsløsninger & services i Europa og resten af verden.