WEEE-RoHs

WEEE-forordningen (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) trådte i kraft i fuldt omfang den 1. juli 2007, og som producent af elektrisk og elektronisk udstyr (Electronic & Electrical Equipment, EEE) er Brady forpligtet til at overholde denne forordning.

Vi vil gerne forklare, hvad dette betyder for vores kunder, og hvilke skridt vi har taget internt for at opfylde forordningen.

Hvad indeholder WEEE-forordningen?

WEEE-forordningen betyder, at som producent af ”EEE” har Brady pligt til at modtage returnering fra kunderne af alt elektrisk og elektronisk udstyr, vi har sendt på markedet siden 13. august 2005. For Brady vil disse produkter hovedsageligt være printere og stregkodescannere. Alt elektrisk og elektronisk udstyr, der er sendt på markedet efter denne dato, skal i henhold til loven være mærket med et piktogram af en skraldespand med kryds over.

Som krævet af loven har Brady registreret sig under en af overholdelsesordningerne for godkendte producenter. Den ordning, vi er en del af, drives af Valpak. Vi er hermed forpligtet til at gøre vores WEEE-producentnummer tilgængeligt for alle vores kunder som bevis på vores registrering.

Vores WEEE-producentnummer er: WEE/BE0044SY

Hvad indebærer dette med hensyn til produkterne?

Dette indebærer, at hvis en kunde har en Brady-printer eller -scanner, som kunden skal bortskaffe, og produktet er købt efter 13. august 2005, så kan kunden returnere printeren til Brady, som vil kassere den i overensstemmelse med det nye direktiv.

Hvad gælder for elektrisk og elektronisk udstyr, som er solgt før 13. august 2005?

Vi har kun pligt til at modtage elektrisk og elektronisk udstyr, som er sendt på markedet før 13. august 2005 (også kaldet ”historisk WEEE”), hvis udstyret udskiftes med et ”tilsvarende” produkt.

Eksempel: En kunde udskifter sin gamle LS2000-printer med en ny TLS2200. Brady skal acceptere at modtage den gamle LS2000.

Hvis ”WEEE”- eller ”historisk WEEE”-produktet ikke er et produkt fra Brady (f.eks. en printer fra en konkurrent), OG det udskiftes med en Brady-printer, vil vi muligvis også modtage den gamle printer.

Hvis jeg er Brady-distributør, skal jeg da træffe nogle særlige foranstaltninger for WEEE? Nej, det behøver du ikke. I din egenskab af distributør og dermed leverandør kan du dog drive dit eget ”returneringssystem”, hvis du ønsker det.

Vil der påløbe nogen yderligere afgifter for implementeringen af WEEE?

Nej. Brady vil ikke pålægge yderligere afgifter for dette. Udfyld denne formular eller ring til 01295 228288 (Storbritannien) for at arrangere afhentning af WEEE-produkter med Brady-producentansvar ved afslutningen af deres livscyklus. Dette giver os mulighed for at spore og måle mængden af WEEE, som vi tager tilbage i henhold til loven. Mærk ydersiden af pakken som en WEEE-returnering med fed skrift.

Hvis du har brug for flere oplysninger ...

Distributørpartnere

Med Brady kan du identificere og beskytte mennesker, produkter og lokaliteter vha. effektive labels, industriprintere, software, sikkerheds- og facilitetsopmærkning, udslipskontrol, lockout/tagout-løsninger og meget mere.Brady hjælper dig med at skabe og vedligeholde et mere sikkert arbejdsmiljø og overholde regulativer og standarder. Vores effektive materialer opmærker tydeligt produkter, komponenter og andre aktiver, selv under de mest ekstreme forhold.


Det faktiske produkt kan afvige fra billedet på hjemmesiden.
At tilbyde en række opmærkningsløsninger & services i Europa og resten af verden.