Få en mere effektiv inspektion af nødudstyr

Vores nye Emergency Equipment Tag giver mere effektive inspektioner, samtidig med at sikkerheden og overholdelsen af krav forbedres.

Få mere effektive inspektioner

Emergency Equipment Tag inkluderer en praktisk holder og indlæg. Holderen kan nemt sættes fast på mange forskellige typer nødudstyr, inklusive brandslukkere, førstehjælpsudstyr og udslipssæt. Indlægget kan inkludere registreringer af inspektioner og oplysninger om, hvem man skal kontakte efter brug af nødudstyret. Mærket kan nemt kombineres med Safetrak-softwaren til inspektion af udstyr, hvilket muliggør planlægning af inspektioner og automatisk generering af rapporter efter gennemførsel af inspektioner.

Bedre sikkerhed

Autoriserede inspektører vil kunne tilføje datoen for deres inspektion og deres underskrift på mærkets indlæg, som er sat fast på udstyret. Hvis udstyret ikke består det ugentlige tjek, skal indlægget fjernes, så der efterlades en tydelig besked om, at udstyret ikke må bruges, i den tomme holder. Det vil informere medarbejderne om at bruge andet nødudstyr og bør give anledning til en udskiftning.

Forbedret overholdelse af lovkrav

I EU-direktiv 2009/104/EF står der, at arbejdsgivere skal tage de nødvendige forholdsregler for at sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Dette inkluderer regelmæssige inspektioner af nødudstyr udført af en relevant person og dokumenterede registreringer af inspektioner. Inspektionsdatoer og underskrifter giver den krævede registrering til at demonstrere overholdelse af direktivet.

Distributørpartnere

Brady Corporation er en international producent og udbyder af komplette løsninger til opmærkning og beskyttelse af mennesker, produkter og steder. Kunderne kan bruge Bradys produkter til at øge sikkerheden for mennesker og produkter, produktiviteten og resultaterne og inkluderer effektive labels, skilte, sikkerhedsenheder, printsystemer og software. Virksomheden blev grundlagt i 1914 og har en forskelligartet kundegruppe inden for elektronik, telekommunikation, produktion, elektrisk, konstruktion, medicin, luftfart og en lang række andre brancher.


Det faktiske produkt kan afvige fra billedet på hjemmesiden.
At tilbyde en række opmærkningsløsninger & services i Europa og resten af verden.