Tag til palleløfter øger sikkerheden for udstyr

Med Tag til palleløfter og Tag til elpalleløfter kan du opnå en bedre overholdelse af lovmæssige krav, understøtte bedre kontrol af palleløftere og dele oplysningerne om resultatet af inspektionerne på selve udstyret, så sikkerheden for palleløfterne forbedres.

Bedre overholdelse af lovmæssige krav

Pallet truck tag

I artikel 5 af EU-direktiv 2009/104/EF står der, at udstyr, hvilket inkluderer palleløftere, regelmæssigt skal kontrolleres af en kvalificeret person, og at disse kontroller skal registreres skriftligt og arkiveres. Vores Tag til palleløfter og Tag til elpalleløfter gør overholdelse af direktivet langt lettere, idet de kan sættes fast på palleløftere, hvilket gør kontrollerne nemmere, og fordi de respektivt kan indeholde op til 21 eller 31 inspektionsresultater og inspektørsignaturer på et udtageligt indlæg.

Bedste praksis for udstyrskontrol

På bagsiden af hvert mærke er der en brugervenlig tjekliste til operatører, som er baseret på de bedste praksisser til at understøtte gode udstyrstjek, så man kan opnå kategoriens bedste sikkerhed for udstyr. Der fås separate tjeklister, der følger de bedste praksisser, til palleløftere og elektriske palleløftere.

Synligt på selve udstyret

Både Tag til palleløfter- og Tag til elpalleløfter-holdere kan nemt sættes fast på palleløftere med en kabelbinder eller klæbestof. Dermed kan alle de relevante medarbejdere se statussen for den seneste udstyrsinspektion på selve udstyret. En signatur fra en autoriseret inspektør vil bekræfte, at udstyret blev vurderet som sikkert at bruge efter inspektionen. Hvis en palleløfter ikke bestod inspektionen, kan de autoriserede inspektører fjerne indlægget og efterlade en tydelig besked om, at udstyret ikke må bruges, på holderen, så medarbejderne er informerede om, at de bør bruge en af de andre palleløftere, der er vurderet som sikre at bruge. Både Tag til palleløfter og Tag til elpalleløfter kan leveres på en række forskellige sprog.

Distributørpartnere

Brady Corporation er en international producent og udbyder af komplette løsninger til opmærkning og beskyttelse af mennesker, produkter og steder. Kunderne kan bruge Bradys produkter til at øge sikkerheden for mennesker og produkter, produktiviteten og resultaterne og inkluderer effektive labels, skilte, sikkerhedsenheder, printsystemer og software. Virksomheden blev grundlagt i 1914 og har en forskelligartet kundegruppe inden for elektronik, telekommunikation, produktion, elektrisk, konstruktion, medicin, luftfart og en lang række andre brancher.


Det faktiske produkt kan afvige fra billedet på hjemmesiden.
At tilbyde en række opmærkningsløsninger & services i Europa og resten af verden.