SkipNavLinkText
menu

Automatiseret tresproget GHS/CLP-overholdelse med én label

Casestudy

En stor bilforhandler kan ompakke og opmærke 800 forskellige produkter hurtigt med fuld overholdelse af GHS/CLP-reglerne og brug af tresprogede labels for at være så hjælpsomme som muligt over for deres kunder.

Udfordringen: Automatisering af tresproget CLP-opmærkning

En stor bilforhandler ompakker omkring 800 forskellige produkter i forskellige mængder, som skal overholde EU-lovgivningen for klassificering, opmærkning og emballering af farlige stoffer (CLP/GHS). Bilforhandleren havde brug for værktøjer til at opmærke ompakkede produkter på en hurtig, fejlfri og fleksibel måde. Virksomheden havde også brug for at inkludere tre sprog på en enkelt CLP-label pr. produkt.

Løsningen: Database, programmeret specielt til bilforhandleren, med automatiseret labeludskrivning

I samarbejde med en specialiseret distributør blev Brady hurtigt klar over, at officielle CLP-advarsler på tre sprog på en enkelt label ville kræve en skræddersyet løsning. Eksisterende software til CLP-opmærkning muliggør ikke mere end to sprog på en enkelt label.

På kundens anmodning omorganiserede Brady deres eksisterende CLP-database og inkluderede den som udgangspunktet for en automatiseret opmærkningsløsning. Bradys eksperter udviklede skræddersyet software til udskrivning af labels, som er fuldstændigt kompatible med CLP-kravene, med et enkelt klik efter indtastning af kundens produktkode. Teknikerne fra Brady hjalp med at installere fire BBP12- labelprintere, der var forbundet med to arbejdsstationer, til udskrivning af labels i de rigtige størrelser og formater.

Brady tilføjede også et komplet administrationssystem med beskyttelse i form af adgangskoder, så administratorerne nemt kan tilføje, fjerne og opdatere CLP-labels i databasen. Automatiserede, skræddersyede værktøjer til fejlfinding er en hjælp til nemt at forbedre eller revidere information i den omfattende CLP-database med over 1.000 poster. Et tomt felt eller ufuldstændige oplysninger i databasen, som kunne resultere i forringet overholdelse EU-lovgivningen, resulterer i en gråtonet udskrivningsknap i softwarens brugergrænseflade. Hvis det sker, gør tydelige fejlmeddelelser det muligt for administratorerne at reagere prompte, så der hurtigt kan udskrives en fejlfri label.

BBP12

Resultater: Hurtig udskrivning af tresprogede labels, som overholder lovgivningen, med et enkelt klik

Den store bilforhandler kan ompakke og opmærke 800 forskellige produkter hurtigt, med komplet overholdelse af GHS/CLPlovgivningen, ved hjælp af en skræddersyet database og software til labeludskrivning samt fire BBP12-labelprintere fra Brady. Hver label inkluderer tre sprog. Det gør bilforhandleren i stand til hurtigt og nemt at gøre de relevante produktoplysninger tilgængelige for alle deres kunder på deres eget sprog.