SkipNavLinkText
menu

Særdeles synlig, farvekodet
opmærkning til netværksinfrastruktur

Casestudy

Dark Fibre Africa Logo 

Dark Fibre Africa (DFA), der er den førende sydafrikanske virksomhed inden for open access-fibernet, gør kunder med fibernetinfrastruktur, f.eks. ISP'er, i stand til at levere ICT-relaterede tjenester til slutbrugerne.

En godt opmærket netværksinfrastruktur er meget vigtigt i Dark Fibre Africas netværk. Takket være smart, standardiseret farvekodning på holdbare labels bliver tjenestelevering og netværksvedligeholdelse hurtigere, og risikoen i forbindelse med kundernes nedetid reduceres vha. nem identifikation.

Udfordringen

Dark Fibre Africa havde brug for at skelne mellem fibernetinfrastrukturen for tre af deres største tjenestetilbud ved at bruge farvekodning, som fås til de transportable BMP51-labelprintersystemer fra Brady.

  • Sort på hvidt: GPON-tjenester
  • Sort på gult: Dark fibre og alle administrerede tjenester
  • Hvidt på rødt: DFA's grundlæggende netværksinfrastruktur

Sort udskrift på hvidt eller gult fås i form af standardlabels til BMP51-labelprinteren og blev leveret af Brady. Labelen med hvidt på rødt var ikke et standardprodukt fra Brady til BMP51.

Nogle af udfordringerne i forbindelse med opmærkningsprodukter fra konkurrenterne inkluderede:

  • Udskriften falmede med tiden
  • Klæbeevnen vist sig ikke at være tilstrækkelig
  • Der var behov for ekstra vedligeholdelse til at påsætte labels igen

Derfor kontaktede Dark Fibre Africa Brady for at få præsenteret en løsning, som svarede til den etablerede farvekodning for netværksinfrastrukturen.

BMP51 Label Maker 

Løsningen

Brady hastebehandlede anmodningen og udviklede – inden for få måneder – et holdbart rødt kabellabel, som var egnet til en hvid udskrift, og som gav optimal læsbarhed på en kurvet overflade.

Inden vi præsenterede vores kunde for en prøve, testede forsknings- og udviklingsspecialisterne labelen grundigt på Bradys interne faciliteter. Den nye labelkonstruktion og det valgte klæbemiddel sad godt fast på kabler, udstyrsskabe og sikringsskabe. Labelerne forblev læsbare i ekstremt luftkølede indendørsmiljøer samt i udendørsmiljøer med UV-eksponering.

Desuden blev labelmaterialet tilpasset, så det passede til en BMP51-labelprinterkassette. Dermed ville Dark Fibre Africa kunne udskrive den nye label hvor som helst i deres netværksinfrastruktur med de transportable printere, der allerede var i brug.

Efter en vellykket test i Dark Fibres netværksinfrastruktur indvilligede Brady i også at tilbyde en lagerbeholdning af den nye røde label til hvid udskrift. Der er altid en stor beholdning af det komplette udvalg af farvekodede produkter på lager, så de kan være til rådighed øjeblikkeligt sammen med logistisk og teknisk support.

Resultatet

Holdbare labels, som sidder godt fast på kabler, udstyrsskabe og sikringsskabe, og som forbliver læselige, er vigtige for vedligeholdelse, forbedringer og fejlfinding af netværk. Tydelig opmærkning gør teknikerne i stand til hurtigt at identificere infrastrukturen i forbindelse med fejlfinding ved netværksfejl. Dette gør tjenestelevering og netværksvedligeholdelse hurtigere og reducerer desuden risikoen for nedetid og forbedrer implementeringshastigheden.