SkipNavLinkText
menu

Forarbejdningsbranchen

Brady har løsninger til at sørge for, at dine medarbejdere er sikre,
og at din virksomhed overholder de gældende krav

Download en brochure

Bradys kvalitetsmaterialer til opmærkning opfylder strenge sikkerhedsregulativer


Brady er en af verdens førende virksomheder inden for løsninger til at fremme arbejdspladsens sikkerhed og overholdelsen af krav. Hvad enten du beskæftiger dig med minedrift, olie- og gasproduktion, fødevarer eller forarbejdning af kemikalier, har Brady løsninger til at sørge for, at dine medarbejdere er sikre, og at din virksomhed overholder de gældende krav. Brady har særlige afdelinger, som holder øje med alle relevante udviklinger inden for krav og lovgivning over hele verden, og som er på forkant med enhver ny standard, som introduceres af de lovgivende myndigheder.

Vi ved, at dit arbejdsmiljø byder på hårde udfordringer og potentielle sikkerhedsrisici, som er unikke for din branche. Brady samarbejder med centrale aktører i alle sektorer og har fornøjelsen af at kunne udvikle særlige kvalitetsmaterialer, der kan modstå udsættelse for forholdene på og omkring skibe, UV-stråler, ekstreme temperaturer samt kemikalier og opløsningsmidler. Brady sætter en ære i at kunne tilbyde komplette løsninger, og det er derfor, vi tilbyder et komplet produktudvalg, som indeholder alt fra sikkerhedsskilte og rørmærker til udslipskontrol og lockout/tagout samt produkter til visning af udstyrsstatus. Bradys ekspertteam kan, på anmodning, hjælpe dig med at fastlægge dine sikkerhedsprocedurer.

Standarder, krav og specifikationer


Europa

ISO 7010 er blevet accepteret som en standard for sikkerheds- og advarselsskilte af EU. Brady tilbyder et komplet udvalg af ISO 7010-kompatible sikkerheds- og advarselsskilte. Selvom EU har accepteret ISO 7010-standarden, er de selvstændige medlemslande i unionen i gang med at ratificere den accepterede europæiske norm. Det er derfor, Brady også tilbyder skilte, som er kompatible med den nuværende accepterede norm i EU-medlemslandene.

I EU's direktiv 89/655 angives minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed i forbindelse med brug af arbejdsudstyr. I paragraf 2.14 fastslås det, at ”alt arbejdsudstyr skal være forsynet med let kendelige anordninger, der gør det muligt at afskære det fra hver enkelt af dets energikilder”.

I EN ISO 141118-standarden, der omhandler sikkerheden af udstyr, angives forholdsreglerne i forbindelse med energiisolering og energispredning for at forhindre, at energiforsyningen til farligt udstyr genaktiveres. Den garanterer sikre indgreb på et risikofyldt område.

I det europæiske direktiv CEE 89/655 gennemgås minimumsregulativerne for medarbejderes sikkerhed og beskyttelse, når de efterser industrielt udstyr.

Østrig

AschG – ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – forbundslov om erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed
AM-VO – Arbeitsmittelverordnung (forordning om arbejdsudstyr og værktøjer) – regulativ fra handels- og arbejdsministeriet om beskyttelse af medarbejdere under brug af arbejdsudstyr, paragraf 1, §17 (1).

Frankrig

UTE C18-510 (elektrisk udstyr): Beskriver behovet for at udføre de nødvendige procedurer for at sikre, at udstyr placeres og forbliver i en sikker position under vedligeholdelse og eftersyn. Aktivering af udstyr under vedligeholdelse skal forhindres, og det skal gøres klart, at det isolerede udstyr ikke må betjenes. Arbejdsgiveren skal sikre, at alle sikkerhedsprocedurer er implementeret efter punkt og prikke, og at de evalueres regelmæssigt.

Dokument om de bedste metoder, udviklet af INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) i november 2011: ED 6109

Décret 2010-1016 omhandler arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med midlertidig eller permanent brug af elektriske installationer

Arbejdslov (artikel R4215-10) omhandler identifikationen af ledere

Décret 2010-1018 omhandler forebyggelse af risici for dødsfald ved elektrisk stød

Décret 2010-2118 omhandler eftersyn af elektriske installationer.

Arbejdslov (artikel R 4544-5): Den del af maskineriet, som vedligeholdes eller efterses, skal identificeres og låses.

Arrêté fra 26. april, 2012: Al betjening af elektrisk udstyr skal følge den nye NF C 18-510-standard. I artikel 1 står der, at denne standard nu er inkluderet i den franske arbejdslov.

Tyskland

I den tyske lovgivning angives der krav i ”minimumskravene for brugen af industrielle installationer” eller ”Betriebssicherheitsverordnung” (forordning om sikkerhed og sundhed i industrielle miljøer), bilag 1. Betjeningsfunktioner til arbejdsudstyr skal sikres mod utilsigtet eller uautoriseret aktivering.

Ifølge ”minimumskravene for forbedringer af sikkerhed og sundhed for arbejdere, som bruger industrielle installationer”, bilag 2, må ændringer, vedligeholdelse eller reparationer kun udføres, når der er slukket for arbejdsudstyret. Arbejdsudstyret og alle dets bevægelige dele skal være sikrede mod utilsigtet start og bevægelse.

Italien

UVG – føderal lov om ulykkesforsikring
VUV – regulativ om forhindring af ulykker og erhvervssygdomme
titel 1, kapitel 2, paragraf 1, art. 3
titel 1, kapitel 3, paragraf 2, art. 30, 31, paragraf 3, art. 37 og paragraf 4, art. 43
EKAS-retningslinje nr. 6512 – arbejdsudstyr

I disse regulativer angives det klart, at installationer – under vedligeholdelse, justering eller rengøring – skal være i en tilstand, hvor de ikke kan betjenes, og at der skal bruges passende enheder til at forhindre, at maskinerne tændes utilsigtet.

Kun Storbritannien: BS7671:2008

I Storbritanniens forordning om arbejdsudstyr, regulativ 19, om isolering fra energikilder står der, at: ”Alle arbejdsgivere skal sikre, at arbejdsudstyr – hvor det er relevant – stilles til rådighed med passende anordninger til at isolere det fra alle dets energikilder. Alle arbejdsgivere skal tage passende forholdsregler for at sikre, at genaktivering af forbindelsen mellem nogen energikilde og arbejdsudstyr ikke udsætter nogen person, som bruger udstyret, for sundheds- eller sikkerhedsrisici”.

USA (OSHA - Occupational Safety & Health Administration)

I OSHA-regulativet om styring af farlig energi (lockout/tagout) 1910.147 står der, at ”det kræves, at arbejdsgivere skal etablere et program og bruge procedurer til at fastgøre passende lockout/tagout-enheder til energiisolerende enheder samt på anden måde deaktivere maskiner eller udstyr for at forhindre uventet energitilførsel, start eller frigivelse af oplagret energi for derved at forhindre, at medarbejderne pådrager sig personskader”.