SkipNavLinkText
menu

Brugsvilkår for websted

Senest opdateret [Nov 2012] 
Velkommen til denne Brady-gruppes (“Brady”, “vi”, “vores” or “os”) websted, www.brady.co.uk ("webstedet"). Webstedet leveres som en service til vores erhvervskunder – det er ikke beregnet til brug for individuelle forbrugere. Gennemgå følgende vilkår, som styrer din brug af webstedet ("Brugsvilkår"). Ud over disse Brugsvilkår gælder vores Salgsbetingelser for webstedet i forhold til alle ordrer og køb af produkter, du foretager fra webstedet. 
 
Om disse Brugsvilkår 

Ved at bruge webstedet accepterer du at overholde aftalen og være juridisk bundet af Brugsvilkårene. Hvis du bruger webstedet på vegne af en arbejdsgiver eller organisation, betyder din brug også, at du anerkender, at du er autoriseret til juridisk at binde dem til disse Brugsvilkår. Brug ikke webstedet, hvis du ikke accepterer disse vilkår. Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre disse Brugsvilkår til enhver tid uden varsel. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå Brugsvilkårene, når du bruger webstedet. Vi anbefaler dig at udskrive og opbevare en kopi af disse Brugsvilkår til fremtidig reference. 

Om os 
Webstedet ejes og drives for Brady af W.H. Brady n.v., et selskab registreret i Belgien med sit registreret hjemsted på Lindestraat 20 – Industriepark C/3, B-9240 Zele. Vores momsnummer er BE0405007662. Du kan kontakte os via e-mail på: info_denmark@bradycorp.com 
 
Intellectual Immaterielle rettigheder 
Medmindre andet er angivet, er webstedet og alle materialer på webstedet, herunder uden begrænsning tekst, billeder, illustrationer, design, ikoner, fotografier, videoklip og andet materiale samt ophavsret, varemærker og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder i sådant materiale (samlet benævnt ”indhold”), ejet, kontrolleret eller licenseret af Brady, og varemærker tilhørende webstedet er varemærker tilhørende Brady og/eller deres datterselskaber. Intet skal fortolkes som underforstået tildeling, ved hjælp af estoppel eller på anden måde, af nogen licens eller ret til at bruge varemærker, logoer eller servicemærker (“Varemærker”) af andet indhold, der vises på webstedet, uden skriftligt samtykke fra Brady eller tredjemand, der måtte være ejer af det relevante varemærke eller andet indhold. Misbrug af ethvert varemærke eller andet indhold, der vises på Bradys websteder, er forbudt. Brady håndhæver kraftigt sine intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder gennem civilretslige og strafferetslige sager. 
 
Din brug af webstedet og indholdet 
Webstedet og dets indhold er kun til kommerciel, ikke-personlig brug. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse Brugsvilkår, giver vi dig ikke tilladelse til at gøre andet end at gennemse webstedet og dets indhold og bruge de faciliteter, vi stiller til rådighed for dig. Du må hente, vise, kopiere og udskrive indholdet og andet materiale, der kan downloades, som vises på webstedet til dine interne forretningsformål, forudsat at:
 
• intet indhold ændres på nogen måde; 
• ingen grafik bruges adskilt fra den tilknyttede tekst; 
• vores ophavsrets- og varemærkerelaterede meddelelser vises på alle kopier, og du angiver dette websted som kilde til materialet, og 
• alle personer i din virksomhed, som du leverer kopier af indholdet til, bliver gjort opmærksom på disse restriktioner. 
 
Ingen rettighed til, krav på eller interesse i noget indhold overføres til dig som følge af sådan download, visning, kopiering, udskrivning eller brug. Du må ikke reproducere (undtagen som nævnt ovenfor), offentliggøre, transmittere, distribuere, vise, ændre, udlede afledt arbejde af, videresælge eller på anden måde udnytte noget af indholdet eller webstedet helt eller delvist uden forudgående skriftligt samtykke fra Brady. Du skal være forsigtig med ikke at gøre noget, der kan skade webstedet eller computersystemer, der er vært for webstedet. 
 
Hvis du har en loginkonto på webstedet, er du ansvarlig for at holde dine loginoplysninger (f.eks. adgangskode, brugernavn) fortrolige, og de må ikke deles med nogen. Du bør straks kontakte os, hvis du mener, at nogen har modtaget dine loginoplysninger uden tilladelse, eller hvis du bliver opmærksom på andre sikkerhedsbrud på webstedet. Vi er ikke ansvarlige over for dig i tilfælde af uautoriseret adgang til din loginkonto eller uautoriseret ordrer på webstedet som følge af, at dine loginoplysninger kommer til andres viden, medmindre det skyldes vores forsømmelighed. 
 
Brugerkommentarer, feedback og andre overførsler 
Brady vil gerne høre fra brugere af webstedet og tager med glæde imod dine kommentarer vedrørende vores produkter og tjenester. Send dine kommentarer via e-mail til: info_denmark@bradycorp.com
 
Bradys forretningspolitik tillader os ikke at acceptere eller tage stilling til kreative ideer, forslag, tilbud, planer eller andet materiale, end det, vi specifikt har anmodet om. Vi håber, du forstår, at formålet med denne politik er at undgå muligheden for fremtidige misforståelser, når projekter udviklet af Bradys medarbejdere og agenter kan forekomme at ligne kreative ideer, der indsendes af brugerne. Selvom vi sætter pris på din feedback, skal du derfor ikke sende kreative ideer, forslag, tilbud, planer eller andet materiale til vores virksomhed. 
 
Hvis du på vores anmodning sender visse specifikke overførsler (f.eks. bidrag til konkurrencer) eller uden anmodning fra os indsender kreative ideer, forslag, tilbud, planer eller andet materiale, enten online, via e-mail, brev eller på anden måde (samlet benævnt ”kommentarer”) accepterer du, at Brady, når som helst og uden begrænsning, kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde i ethvert medie anvende eventuelle kommentarer, du videresender til Brady. Brady har ingen forpligtelse til (1) at holde eventuelle kommentarer fortrolige, (2) at betale kompensation (herunder uden begrænsning royalties) for eventuelle kommentarer, eller (3) at svare på eventuelle kommentarer. Brady har ret, men ikke pligt til at overvåge og redigere eller fjerne eventuelle kommentarer. 
 
Du bekræfter, at dine kommentarer ikke krænker tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret, varemærker, integritet eller andre personlige eller ejendomsretlige rettigheder. Du bekræfter yderligere, at dine kommentarer ikke indeholder vildledende oplysninger eller på anden måde ulovligt, stødende eller uanstændigt materiale eller indeholder nogen computervirus eller anden skadelig software, som på nogen måde kan påvirke driften af webstedet. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, foregive at være anden end dig selv eller på anden måde vildlede Brady eller tredjeparter om oprindelsen af eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for alle kommentarer, du opretter, og deres nøjagtighed. Brady påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar for eventuelle kommentarer fra dig eller nogen tredjepart. 
 
Personlige oplysninger, der indsendes via webstedet 
Din indsendelse af personlige oplysninger via webstedet styres af vores privatlivspolitik, som kan nås ved at klikke på linket "Privatlivspolitik" på webstedet ("Privatlivspolitikken"). Disse brugsbetingelser indeholder som reference betingelserne og betingelserne i Privatlivspolitikken. 
 
Fejl, unøjagtigheder og udeladelser 
Af og til kan der være oplysninger på vores websted, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, for eksempel i forbindelse med produktbeskrivelser, prissætning, kampagner, tilbud, tilgængelighed eller information om vores distributører. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger, hvis nogen oplysninger på webstedet er ukorrekte, når som helst og uden varsel. Hvis der er en fejl i prisoplysningerne på webstedet, vil den korrekte pris være det beløb, vi bekræfter for dig, når du bestiller. 
 
Ansvarsfraskrivelser 
Dette websted og alt indhold på det er leveret af Brady ”som det er og forefindes” uden garantier og betingelser af nogen art. Brady fraskriver hermed alle garantier og betingelser vedrørende dette websted og alt indhold, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov. Brady er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, midlertidige, særlige eller følgeskader (herunder uden begrænsning skader som følge af mistet fortjeneste, indkomst, data eller brug), som opstår hos dig eller nogen tredjepart – uanset om Brady er blevet informeret om muligheden for en sådan skade – om det er en handling i kontrakt eller skadevoldende handling (herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed) som følge af din adgang til eller brug af dette websted, undtagen i det omfang at sådanne udelukkelser og ansvarsbegrænsninger ikke er tilladt i henhold til gældende lov. For at fjerne enhver tvivl gælder ovenstående vilkår i dette afsnit ikke for dine ordrer og køb af produkter fra dette websted, og disse skal i stedet være underlagt vores Salgsbetingelser. 
 
Selv om vi forsøger at sikre, at webstedet fungerer korrekt, er dette muligvis ikke altid tilfældet. Vi garanterer ikke, at webstedet vil være tilgængelig til enhver tid eller på et bestemt tidspunkt (f.eks. hvis de computersystemer, der leverer webstedet, er under reparation eller vedligeholdelse eller på anden måde ikke tilgængelige). 
 
Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at webstedet er fri for computervirus og andre skadelige computerprogrammer. Vi kan dog ikke garantere dette på grund af internettets natur. Du er ansvarlig for at bruge passende firewalls og antivirusprogrammer til at beskytte dine computere og data. 
 
Vi garanterer ikke, at webstedet er kompatibelt med al eller nogen hardware, du bruger. 
 
Vi er ikke ansvarlige over for dig for eventuelle tab, der måtte opstå på grund af begivenheder uden for vores rimelige kontrol. 
 
Ret til ændringer 
Vi forbeholder os retten til ensidigt og til enhver tid at ændre, suspendere eller afbryde webstedet eller anden tjeneste, indhold, funktion eller produkt, der tilbydes via webstedet, med eller uden varsel, og/eller tilbyde muligheder til nogle eller alle brugere af webstederne. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, afbrydelse eller opsigelse af webstedet eller anden tjeneste, indhold, funktion eller produkt, der tilbydes via webstedet. Dette påvirker ikke nogen af dine ordrer på produkter, som vi allerede har accepteret i overensstemmelse med vores Salgsbetingelser. 
 
Afslutning af din brug 
Du kan til enhver tid ophøre med at bruge webstedet og indholdet. Hvis du efter vores skøn i væsentlig grad ikke overholder nogen vilkår eller betingelser i disse Brugsvilkår, kan vi uden præjudice for vores andre rettigheder og retsmidler: (1) til enhver tid nægte dig adgang til webstedet, (2) indstille eller afslutte alle loginoplysninger eller konti, du har oprettet på webstedet, og/eller (3) nægte at acceptere yderligere ordrer på produkter fra dig. 
 
Links 
Brady giver tilladelse til enhver, der ønsker at linke til webstedet, forudsat at: 
 
• linkene skal pege på webstedets startside (for at undgå brudte links, når siderne ændres); 
• du må ikke oprette en ramme eller anden kant omkring webstedet; 
• det websted, som du ønsker at linke fra, skal overholde alle relevante love og bestemmelser og må ikke indeholde indhold, der kan anses for at være usmageligt eller stødende, og
• du må ikke antyde, at vi godkender eller er tilknyttet andre websteder, produkter eller tjenester. 
 
Dette websted er ikke sponsoreret af eller tilknyttet nogen bestemt linket enhed, medmindre det er angivet af denne enhed og Brady. Ved at klikke på disse links forlader du Bradys websted(er) og går til et andet helt uafhængig websted. Brady tilbyder disse links som en service til vores besøgende og brugere. De udøver imidlertid ingen redaktionel kontrol, påtager sig intet ansvar for og fremsætter ingen påstande vedrørende nøjagtigheden, hensigtsmæssigheden eller noget andet aspekt af oplysningerne på disse andre websteder.
 
Eksistensen af et bestemt link har blot til hensigt at angive potentiel interesse for læseren, men det udgør ikke et sponsorat eller en godkendelse af det linkede websted fra Bradys side. Det er dit ansvar at kontrollere vilkår og betingelser samt privatlivspolitikkerne for andre websteder, du besøger. 
 
Vi fjerner ethvert link, vi opretter, fra webstedet på anmodning af de linkede enheder. 
 
Du tildeles en begrænset og ikke-eksklusiv ret, som kan tilbagekaldes, til at oprette et hyperlink, så længe dit websted eller linket ikke fremstiller Brady Corporation på en falsk, vildledende, nedsættende eller anden stødende måde. 
 
Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål om at linke og om brugen af Bradys billeder og/eller tekst, kan du kontakte os på info_denmark@bradycorp.com
 
Generelt 
Al kommunikation mellem os foregår på engelsk. 
 
Ingen af os har til hensigt, at vilkårene i disse Brugsvilkår skal kunne håndhæves af andre end os og dig. 
 
Engelsk lov gælder for disse Brugsvilkår. Hvis der opstår nogen uoverensstemmelse mellem dig og os i forhold til disse Brugsvilkår, og du ønsker at foretage sagsanlæg, skal dette ske ved engelske domstole.
Error: An unexpected error occurred on a 'ListComponent' componentwith Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35' on content item 'Terms of Use' with Guid '7bf3a8fa-7f52-495a-823e-f27746b18a35', exception message: Component has a missing or misconfigured datasource. The item source is NOT a ListComponent template. Check the content item's presentation details for a misconfigured ListComponent.