SkipNavLinkText
menu

Føde- og drikkevarebranchen

Brady skilte er designet
for at øge sikkerheden og kravoverholdelsen på fødevareindustrien

Download en brochure Få anlægget tour guide

Føde- og drikkevarebranchen står for næsten 24 % af alle skader under produktion ifølge Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU OSHA). At øge arbejdspladsens sikkerhed og overholdelse af sikkerhedslovgivning er af højeste prioritet i føde- og drikkevarebranchen, selvom fødevaresikkerheden altid kommer først. Nu kan disse to prioriteter gå hånd i hånd takket være Bradys store udvalg af løsninger til sikkerhedsopmærkning til industriel brug med lav risiko for kontaminering.

foodBev

Få bedre fødevaresikkerhed og sikkerhed på arbejdspladsen


Med vores opmærknings- og sikkerhedsløsninger til industriel brug kan føde- og drikkevareproducenter forhindre mange ulykker på arbejdspladsen. Der fås skilte, som advarer medarbejderne om farer og informerer dem om det personlige sikkerhedsudstyr, de skal bruge. Med gulvopmærkning kan trafik fra gående og køretøjer organiseres i separate og mere sikre trafikbaner, under vedligeholdelse kan objekter, der bevæges, og ventiler låses vha. lockout/tagout, og det kan forhindres, at udslip spredes over arbejdsgulvet, vha. løsninger til udslipskontrol.

 

Vi udvikler og tilbyder en række løsninger til sikkerhedsopmærkning med lav risiko for kontaminering, inklusive:

 • ToughWash-skilte og -labels, som kan holde til at blive vasket af: Mørner ikke, når de udsættes for rengøringsmidler eller højtryk, og der fås også en ToughWash-version, som registreres i metaldetektorer som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
 • Selvklæbende rørmærker: Sidder tæt fast på et bredt udvalg af røroverflader for at undgå bakteriel kontaminering
 • Udslipskontrol: Lavet af smelteblæst polypropylen med lav fnugning af hensyn til fødevaresikkerheden
 • Lockout/Tagout: Fastlås objekter, som bevæges, og ventiler for at beskytte medarbejderne, indtil vedligeholdelsen er gennemført
 • Gulvopmærkning: Separer trafik fra gående og køretøjer på lageret for at øge arbejdspladsens sikkerhed
 • Statusopmærkning af udstyr: Tydelig visning af, hvilket udstyr der er blevet vurderet som sikkert at bruge efter inspektion
 • Logistikopmærkning: Der kan bruges et bredt udvalg af tal og bogstaver til at øge lagerets effektivitet

ToughWash-skilte

Lockout / Tagout

Gulvopmærkning

Rørmærker

Statusopmærkning af udstyr

Logistikopmærkning

Bedre sikkerhed og kravoverholdelse på arbejdspladsen


Sikkerhedsskilte er fremragende til at forbedre sikkerheden og kravoverholdelsen på arbejdspladsen. De kan bruges til at forhindre handlinger, som kan være ekstremt farlige i specifikke situationer, til at advare medarbejdere om forestående fare og til at gøre opmærksom på handlinger, som skal udføres for at arbejde sikkert. De giver også bedre overholdelse af EU's direktiv 89/655/EØF om minimumsforskrifterne for sikkerhed og sundhed under brug af udstyr samt af standarderne EN ISO 7010 og EN ISO 3864. Desværre har mange sikkerhedsskilte en tendens til at mørne under typiske afvaskningscyklusser i fødevareindustrien, og det udgør en risiko for fødevaresikkerheden. Dette kan under ingen omstændigheder accepteres i forbindelse med fødevarebehandling.

 

Med vores løsninger til sikkerhedsopmærkning kan virksomheder i føde- og drikkevarebranchen forbedre overholdelsen af en række EU-direktiver:

 • Direktiv 89/391/EØF: Forbedringer af medarbejdernes sikkerhed og helbred på arbejdspladsen
 • Direktiv 89/655/EØF: Sikkerheds- og helbredskrav i forbindelse med brugen af arbejdsudstyr af medarbejderne på arbejdspladsen
 • Direktiv 98/24/EF: risici relateret til kemikalier på arbejdspladsen
 • Direktiv 2000/60/EF: Direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

Vores løsninger er også en hjælp til at forbedre overholdelsen af ISO 14001:

 • ISO 14001 (bilag 1, A.4.7, om nødberedskab og -respons), organisationen skal udarbejde en nødplan, som kræver, at der stilles absorberende materialer til at absorbere spildte væsker til rådighed

Fødevaresikkerhed: OK!


ToughWash-skilte er designet til at undgå forurening af fødevarerne. Skiltene mørner ikke, når de udsættes for rengøringsmidler eller højtryk, og for at øge fødevaresikkerheden endnu mere fås også en ToughWash-version, som registreres i metaldetektorer som en ekstra sikkerhedsforanstaltning. Med ToughWash kan fødevareindustrien øge sikkerheden og kravoverholdelsen på arbejdspladsen vha. sikkerhedsskilte, som samtidig hjælper med at fastholde fødevaresikkerheden på det højeste niveau.

Let rengøring

ToughWash-skilte er lette at rengøre og kan modstå de typiske rengøringsmidler, der bruges i fødevareindustrien. De sidder godt fast og forbliver læsbare, selv når de udsættes for 70 bar (1.000 PSI) i en ret vinkel på 15 centimeters afstand. Det betyder, at ToughWash-skilte kan modstå de fleste afvaskningscyklusser under de strenge hygiejnekrav i fødevareindustrien.

Fortrykte og udskrivning på stedet


ToughWash-labels og -skilte kan udskrives i din virksomhed med Bradys udskrivningssystemer og fås også som standard, fortrykte sikkerhedsskilte, som kan implementeres uden at bruge en Brady-printer.

 

Fortrykte ToughWash-labels og -skilte omfatter:

 • B-862: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål, kan registreres af kommercielle metaldetektorer
 • B-863: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål

ToughWash-labels og -skilte, som kan udskrives på stedet, omfatter:

 • B-854: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål, kan registreres af kommercielle metaldetektorer
 • B-855: kan modstå rengøringsprocedurerne i fødevareindustrien, stærk klæbeevne på rustfrit stål

Opmærknings- og sikkerhedsløsninger i dit
virtuelle forarbejdning af mad og drikke-miljø

Få eksempler på løsninger med de bedste metoder inden for adskillige
virtuelle anvendelsesområder.

Se dig omkring, og find ud af, hvordan vi kan hjælpe