SkipNavLinkText
menu

Opnå større sikkerhed med pålidelige rørmærker,
som overholder ISO 20560

Opmærk rør tydeligt, og opnå
større sikkerhed

Få vejledningen i røropmærkning

ISO 20560-godkendte rørmærker


ISO 20560-rørmærker er anerkendt over hele verden. Brug af rørmærker, som er i overensstemmelse med ISO 20560, øger sikkerheden for dit anlæg.

Disse rørmærker er en kombination af to farvezoner:

  • basisfarvezonen for opmærkning, hvor du kan angive navnet på indholdet og yderligere sikkerhedsoplysninger, f.eks. tryk, temperatur og hastighed
  • sikkerhedsfarven, hvor du kan visualisere forøget risiko ved hjælp af GHS/CLP- eller ISO 7010-advarselsskilte
 

Farveskema og advarselssymboler


Farver

Rørindhold Farve
Basisfarve
Vand Grøn
Luft Blå
Gas i enten gasformig elier fordråbet tilstand Grå
Væsker og faste materialer Sort
Baser Violet
Syrer Orange
Brandslukningsmiddel Rød
Sikkerhedsfarve
Farlige stoffer Gul

Advarselssymboler

EU kræver, at farlige stoffer er mærket med relevante GHS/CLP-symboler for at identificere farlige stoffer og gøre brugere opmærksom på disse farer. Andre relevante symboler kan tilføjes, f.eks. ISO 7010-advarselssymbol for varme overflader. Relevante symboler skal grupperes i den ene side og vises med den gule sikkerhedsfarve som baggrund.

Mål


Enkelt rørmærke* 360° visning af mærke* Min. rørdiameter (mm) Maks. rørdiameter (mm) Bredde af basis-id-farve (mm)**
A, A-Y A360, A360-Y 0 50 85
B, B-Y B360, B360-Y 51 100 85
C, C-Y C360, C360-Y 101 150 85
D, D-Y D360, D360-Y 151 300 120
E, E-Y E360, E360-Y 301 500 120
H, H-Y H360, H360-Y 500 3000 200

* Typografi A(360): Rørmærker i en enkelt farve uden gul sikkerhedsfarve.
  Typografi A(360)-Y: Rørmærker med basis-id-farve + gul sikkerhedsfarve.

** Bredde af basis-id-farve: min. bredde angivet af normen.

Rørmærkematerialer


Fortrykte rørmærker

B-nummer Indendørs / udendørs Klæbemiddel Typisk brugssituation Føde- og drikkevarer Olie og gas Generelt id

B-7543P
checkmark Fleksible rørmærker checkmark checkmark

B-7541P

checkmark Fleksible skilte og rørmærker i de mest ekstreme industrielle miljøer checkmark checkmark

B-7529P

checkmark Fleksible skilte og rørmærker i de mest ekstreme industrielle miljøer   checkmark  

B-7560P
PRør i den kemiske branche samt olie- og gasindustrien. Udformet til brug på rør med ru overflader, hvor labels med klæbemiddel ikke kan bruges checkmark

B-7561P
Rør i den kemiske branche samt olie- og gasindustrien. Udformet til brug på rør med ru overflader, hvor labels med klæbemiddel ikke kan bruges checkmark

B-7562P
Rør i den kemiske branche samt olie- og gasindustrien. Udformet til brug på rør med ru overflader, hvor labels med klæbemiddel ikke kan bruges checkmark
Info
Kontakt os for flere oplysninger om fortrykte rørmærker.

Udskriv dine egne rørmærker

B-nummer Indendørs / udendørs Klæbemiddel Typisk brugssituation Føde- og drikkevarer Olie og gas Generelt id
B-569 checkmark Røropmærkning på rør i rustfrit stål i krævende miljøer checkmark checkmark checkmark
B-595 checkmark Røropmærkning i krævende miljøer   checkmark checkmark
B-2595 checkmark Røropmærkning i mindre krævende miljøer checkmark
B-2569 checkmark Røropmærkning i mindre krævende miljøer på mindre rørdiametre checkmark
Info
 Få mere at vide om vores sikkerhedsprintere til udskrivning af dine egne rørmærker.