SkipNavLinkText
menu

Opnå større sikkerhed med pålidelige rørmærker,
som overholder ISO 20560

Opmærk rør tydeligt, og opnå
større sikkerhed

Få vejledningen i røropmærkning

ISO 20560-godkendte rørmærker


ISO 20560-rørmærker er anerkendt over hele verden. Brug af rørmærker, som er i overensstemmelse med ISO 20560, øger sikkerheden for dit anlæg.

Disse rørmærker er en kombination af to farvezoner:

  • basisfarvezonen for opmærkning, hvor du kan angive navnet på indholdet og yderligere sikkerhedsoplysninger, f.eks. tryk, temperatur og hastighed
  • sikkerhedsfarven, hvor du kan visualisere forøget risiko ved hjælp af GHS/CLP- eller ISO 7010-advarselsskilte
 

Farveskema og advarselssymboler


Farver

Rørindhold Farve
Basisfarve
Vand Grøn
Luft Blå
Gas i enten gasformig elier fordråbet tilstand Grå
Væsker og faste materialer Sort
Baser Violet
Syrer Orange
Brandslukningsmiddel Rød
Sikkerhedsfarve
Farlige stoffer Gul

Advarselssymboler

EU kræver, at farlige stoffer er mærket med relevante GHS/CLP-symboler for at identificere farlige stoffer og gøre brugere opmærksom på disse farer. Andre relevante symboler kan tilføjes, f.eks. ISO 7010-advarselssymbol for varme overflader. Relevante symboler skal grupperes i den ene side og vises med den gule sikkerhedsfarve som baggrund.

Vil du vide mere om den nye ISO 20560-standard for rørmærker?

Se infografikken